Velkommen - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Love Language!

How to Attract Participation and Increase Motivation of Young Male Language Learners

Undersøkelser omkring kjønnsforskjeller ved fremmedspråkstudier viser at slike kurs stort sett har en klar overvekt av kvinnelige deltakere. Nest etter helse og sosialfag er fremmedspråkstudiene det nest høyeste kvinne dominerte studiumet.

I tillegg til dette er det en store andel drop out fra språkstudiene blant menn. Undersøkelser viser at menn finner det kjedelig og for mye av undervisningen rettes mot "kvinnelige tema". Generelt har menn en forståelse av at språkstudier er feminine studier. Spesielt blant de yngste mennene er det lite kult å studere språk.  Dette fører til begrenset deltakelse i et vidt samfunnsliv, redusert tilgang på informasjon og reduserte muligheter til å få jobb i utlandet.

Hovedmålet med prosjektet er å trekke inn unge mannlige deltakere som er lite motiverte for å drive språklæring for å etablere en slags "kjærlighet til språklæring".