Prosjektet - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å trekke inn unge mannlige deltakere som er lite motiverte for å drive språklæring for å etablere en slags "kjærlighet til språklæring".

For å nå mallet har vi følgende tiltaksplan:

  • Å utvikle et læringsverktøy/metode som trekker inn innhold som reflekterer interesser som finnes i målgruppen. Interessene kan være fotball, biler, musikk etc.
  • Å utvikle et sett pensum og metodisk verktøy som inneholder seksjoner for følgende målgrupper ; skolesluttere, langtidsledige unge menn og sosialt marginaliserte personer.
  • Inkludere bruken av IT og data som et insentiv for å motivere for videre deltakelse og læring generelt, men for språklæring spesielt. Dette ettersom det fortsatt er kulere for ungdom å gå på datakurs enn språkkurs.
  • Å spre prosjektinnholdet og resultatene gjennom et variert utvalg av spredningsaktiviteter og forelesninger, inkludert et europeisk multispredningsseminar til alle EU landene.