Highlights - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Highlights

Prosjekt presentasjon i Pskov, Russland

Den 2. juni presenterte vi love language konseptet under et seminar innenfor Greenhouse prosjektet (Interreg 3b programmet) for russiske skoleledere og lærere i Pskov, Russland. Ettersom deltakerne var veldig interessert i dette konseptet benyttet vi anledningen til å diskutere et mulig fremtidig dissemineringsprosjekt innenfor samme emne. 
 
  

Prosjektleder Thomas Nilsen presenterer LoveLanguage prosjektet for lærere i Stavanger regionen

  

Prosjektleder fra Godalen Videregårende skole i Norge presenterer Love Language prosjektet til lærere i Stavanger regionen. I Norge har alle lærere muligheten til å delta på kurs og videreutdanning flere dager i året sammen med andre likesinnede. Innenfor dette opplegget passet Love Language prosjektet perfekt å presentere. Prosjektresultatene ble demonstrert for tilsammen 60 tysklærere, og implementeringen av Love Language didaktikken og ideboken ble diskutert i detalj.