Proje - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proje

Projenin genel amacı dil öğrenmeye karşı direnç sahibi genç yetişkin erkeklerde ilgilerini çekerek dile karşı bir sevgi duymalarını ve yabancı dili kavramalarını sağlamak ve ömür böyü öğrenmeye açık insanlar arasına katılımlarını artırmak.

Bunu başarmak için belli başlı bazı hedefler var:

  • Katılımı cazip kılmak, terkleri önlemek ve motivasyonnu artırmak için futbol, müzik, arabalar vb. stereotipik erkek ilgi alanlarından faydalanarak hedef kitlenin ilgi alanları ve kişisel özelliklerini yansıtan içeriklerle  yabancı dil eğitim metodolojisi geliştirmek.
  • Okuldan terkler, uzun süre işsiz kalmış genç yetişkin  erkekler, sosyal olrak toplumdan uzaklaşmışlar vb. hedef kitleler için bir müfredat ve onun ihtiyaçlarına cevap verecek metodolojik bir alet kutusu geliştirmek.
  • Sektörel bölünmeler ve diğer kültürel farklılıkların üstesinden gelmek için özellikle öğrenenlerin sosyal ve kültürel altyapılarına göre çeşitlilikler içermek.
  • Daha ileri seviyelerde öğrenmeye devamı sağlamak adına faydalı bir teşvik olarak ICT içermek, genç yetişkenler arasında ICT kurslarına gitmek dil kurslarına nazaran daha "havalı" kabul ediliyor.
    Tüm AB üyesi devletlere, içinde Avrupa Çarpan Semineri'nde içeren çeşitli gösterim ve yayma aktivitleriyle proje içeriğini ve sonuçlarını yaymak.