Hoş Geldiniz - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Love Language!

How to Attract Participation and Increase Motivation of Young Male Language Learners

Yabancı dil öğrenmede cinsiyet etkisinin belirlenmesi üzerine yapılan araştırmalar göstermiştirki kadınlar ve erkekler arasında dil kavrama yetisi dengesizdir, öyle ki dil kursları genelde bayan katılımcılardan oluşur. Sağlık ve sağlık sektörüne bağlı branşlar dışında kadınların çoğunlukta  olduğu eğitim alanlarından biri yabancı dildir, dil öğrenmede kadın erkek oranı oldukça değişkendir.

Buna ilaveten erkeklerde kursu bırakma çok sık görülür. Bunun sebepleri araştırıldığında ortaya çıkan şudur ki erkekler dil kurslarını ilgi çekici bulmuyor hatta onlara sıkıcı geliyor, ve çok fazla kadınlarla bağlantılu konulara yönelik buluyorlar. Genelde erkekler sıkça otomatik olarak dil öğrenmeyi kadınsal rollerle ilişkilendirirler. Genç yetişkin erkekler arasında  dil öğrenme "havalı" görünmemek manasıyla algılanır, ve bu yüzden bu yanlış anlama bir takım alanlarda  bariyerler  kurar önlerine : daha geniş cemiyetlere katılımda azalma, bilgiyi ulaşımda azlık, ve Avrupa iş piyasasına katılım şansı düşüklüğü.

Projenin genel amacı dil öğrenmeye karşı direnç sahibi genç yetişkin erkeklerde ilgilerini çekerek dile karşı bir sevgi duymalarını ve yabancı dili kavramalarını sağlamak ve ömür böyü öğrenmeye açık insanlar arasına katılımlarını artırmak.

 
download