Project - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project

Obiectivul major al acestui proiect este să determine bărbaţii tineri  „nereceptivi la învăţarea limbilor străine" să îşi manifeste „ dragostea de limbă" prin  creşterea interesului în asimilarea de limbi străine, şi creşterea implicării lor într-o societate bazată pe învăţarea de-a lungul întregii vieţi.

Pentru a realiza acest lucru, obiectivele specifice sunt:

  • Dezvoltarea unei metodologii de training şi  concepte pentru însuşirea limbilor străine prin punerea la dispoziţie a materialelor de curs care să reflecte preferinţele şi interesele personale ale grupului ţintă, în aceiaşi măsură cu interesele stereotipe ale bărbaţilor cum ar fi fotbalul, maşinile şi muzica etc... cu scopul de a stimula participarea şi creşterea motivaţiei de a urma cursuri de limbi străine, sau pentru a  evita renunţarea la cursuri.
  • Dezvoltarea unui curriculum şi instrumente metodologice care să conţină secţiuni pentru cazuri speciale adresate următoarelor grupuri ţintă:  tineri care au renunţat la şcoală, tineri şomeri de lungă durată (bărbaţi), persoane marginalizate social.
  • Să se includă aspecte de diversitate, în special legate de trecutul cultural şi social al cursanţilor cu scopul de a depăşi barierele sociale şi alte diferenţe culturale.
  • Includerea folosirii tehnicii de calcul, PC-ul este un stimulent folositor pentru înţelegerea în profunzime, în special a învăţării limbilor străine, pentru că urmarea cursurilor de utilizare a calculatoarelor este încă considerat ca fiind „cool" -  cel mai bun faţă de cursurile de limbi străine pentru tineri adulţi.
  • Diseminarea rezultatelor şi produselor  proiectului în toate statele membre ale Uniunii Europene, printr-o varietate de metode şi activităţi de promovare, printre acestea incluzând şi un seminar european de multiplicare.