Velkommen - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Love Language!

How to Attract Participation and Increase Motivation of Young Male Language Learners

Studier viser, at langt flere kvinder end mænd deltager i sprogkurser. Næst efter social- og sundhedsområdet er fremmedsprog det område, hvor andelen af kvinder er størst. Desuden er frafaldet for mændene på fremmedsprogskurserne langt større, end det er for kvinderne.

Mændene synes iflg. ovennævnte studier ikke, at sprogkurserne er interessante nok, nærmest kedelige og mest rettet mod kvinder. Især blandt unge mænd er det tydeligt, at sprogundervisninger er un-cool - og de vælger det derfor fra, med det resultat at de bliver dårligere stillede i informationssamfundet, og på et udvidet Europæisk arbejdsmarked.

Formålet med projektet Love Language er at give unge mænd med aversion mod at lære fremmedsprog en mulighed for at "forelske sig på ny" og dermed forbedre deres mulighed for at deltage i et samfund hvor livslang læring er højt på dagsordenen.

 
download : flyer