Projektet - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projektet

Formålet med projektet Love Language er at give unge mænd med aversion mod at lære fremmedsprog en mulighed for at "forelske sig på ny" og dermed forbedre deres mulighed for at deltage i et samfund hvor livslang læring er højt på dagsordenen.

For at opnå dette vil partnerne:

  • Udvikle undervisningsmetoder og koncepter til fremmedsprogsundervisning baseret på målgruppens, og den enkeltes personlige referencer og interesser; så som fodbold, biler, musik etc. for derved at tiltække de unge mænd, højne deres motivation og fastholde dem i en læringssituation
  • Udvikle en læreplan og en metodehåndbog (tool-box) med afsnit om følgende målgrupper: unge uden fuldført ungdomsuddannelse, langtidsledige unge mænd og socialt marginaliserede unge mænd.
  • Indarbejde mangfoldighedsaspekter i materialet især hvad angår målgruppens kulturelle og sociale baggrund
  • Bruge IT som et incitament idet IT ses som mere cool end fremmedssprogsundervisning for de unge mænd
  • Sprede projektets produkter og resultater gennem en vifte af arrangementer, herunder et spredningsseminar - til alle EU medlemslande.