Vítáme - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Love Language!

How to Attract Participation and Increase Motivation of Young Male Language Learners

Průzkumy týkající se pohlaví zastoupeného u výuky cizího jazyka dospělých ukázaly jednoznačně, že je výuka jazyka nevyvážená co se týče pohlaví a že se jazykových kurzů účastní převážně ženy. Hned za oborem zdravotnictví a s ním spojenými službami jsou cizí jazyky druhou nejdominantnější oblastí v rámci vzdělávání žen, přičemž se poměr u jazykové výuky mezi muži a ženami neustále mění.

Dalším faktorem je skutečnost, že muži mnohem častěji kurz přeruší. Analýza důvodů pro přerušení ukázala, že pro muže nejsou kurzy dostatečně zajímavé nebo dokonce i nudné a často take orientované směrem „témata pro ženy". Všeobecně vzato asociují muži častěji automaticky výuku jazyka s takovýmito feminnimi tématy. Především pak je tomu tak u maldých mužů, výuka jazyka je považována za neatraktivní, není „cool", a proto zde dochází k bariérám na několika oblastech: Snížená aktivita v rámci širší společnosti, ohraničený přístup k informacím, omezené šance na evropském pracovním trhu.

Hlavním cílem projektu je pomoci  mladým mužům trpícím  částečnou „reisistencí vůči jazykové výuce" najít v sobě „lásku k jazyku" zvýšením zájmu k výuce a zviditelnit jejich účast v neustále se vzdělávací společnosti.