Projekt - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekt

Hlavním cílem projektu je pomoci  mladým mužům trpícím  částečnou „reisistencí vůči jazykové výuce" najít v sobě „lásku k jazyku" zvýšením zájmu k výuce a zviditelnit jejich účast v neustále se vzdělávací společnosti.

Za účelem dosáhnutí těchto bodů zde existují následující cíle:

  • Vyvinout metodologii výuky cizích jazyků spolu s koncepty, které zahrnují učivo, jež reflektuje osobní zájmy cílové skupiny, jako napřiklad stereotypy mužských zájmů jako fotbal, auta, hudba atd. Tím pak zvednout účast a zvýšit motivaci k absolvování jazykových kurzů či zabránit jejich přerušení.
  • Vyvinout curriculum a metodologické nástroje zahrnující sekce speciálních požadavků následujících cílových skupin: lidé s nedokončeným vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní mladí muži a sociálně izolovaní
  • Zaobírat se také aspekty diversity, obzvláště pak kulturním a sociálním backgroundem absolventů kurzů za účelem překonání sektorálních rozdílů a jiných kulturních rozdílů
  • Aktivně využívat ICT což je zároveň podnětem pro další vzdělávání, především u cizích jazyků, neboť ICT kurzy jsou mezi mladými muži stále považovány za víc „cool" než jazykové kurzy
  • Rozšířit obsah a výsledky projektu pomocí různých demonstrací a diseminačních aktivit včetně European Multiplier Seminar, pro všechny státy EU