Materiály - Love Language

EU Sokrates

This project has been funded with support from the European Commission.
229813-CP-1-2006-1 -AT-GRUNDTVIG-G1PP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Materiály

Love Language - Příručka pro lektory

Partneři projektu vyvinuli příručku pro lektory proto, aby nabídli poskytovatelům jazykových kurzů a jejich trenérům a lektorům atraktivní přístup zaměřený na mladé muže. Jednotlivé učební postupy reflektují zájmy mladých mužů a informují pedagogické odborníky o základních principech vztahujících se ke speciálním nárokům cílové skupiny. Příručka je adresována rovněž expertům zodpovědným za vzdělávací politiku v oblasti výuky cizích jazyků, kteří mohou ovlivnit vytváření měřítek pro vzdělávání dospělých. Záměrem partnerů projektu je zprostředkovat jazykovým pedagogům možnosti motivaci lidí, kteří se z nejrůznějších důvodů zdráhají účastnit se různých forem vzdělávání v cizích jazycích.

• Ke stažení: Příručka „Zamiluj si jazyk" obsahující výtah z Toolboxu metod
CeskyDanskDeutsch - EnglishEspañolFrançaisÍslenskaItaliano Latviski Norsk RomanaTürkce

  

„Zamiluj si jazyk!" - Toolbox

Tool Box neboli soubor konkrétních technik k projektu „Zamiluj si jazyk!" - Jak zvýšit motivaci mladých mužů učit se cizí jazyk a přilákat je do kurzů" je produkt rozšiřující příručku k projektu. Nabízí vzdělávacím institucím a jednotlivým lektorům  inovativní didaktické přístupy zpracované do výukových příkladů a technik. Jednotlivé metody berou v potaz výstupy z analýzy pilotních testů prováděných projektovými partnery v uplynulých dvou letech. Pozitivní výuková atmosféra  hraje klíčovou roli vzhledem k individuální úspěšnosti účastníků kurzů a prevenci předčasných ukončení. Zábavná cvičení a obsah zaměřený na cílovou skupinu představuje možnosti přínosu do jazykového vzdělávání mladých mužů. Tuto sbírku metod lze vzhledem k varietě modulů použít pro široké spektrum interakcí.  

• Ke stažení: Love Language Toolbox - plná verze  anglicky

• Ke stažení: Love Language Concept for Demonstration Events English - Français Íslenska

 

For further details on products please contact  projekte@best.at

Love Language!

Media Player